Sprawozdawcza Oddziałowa Konferencja Delegatów NSZZ FSG przy Karpackim Oddziale SG w Nowym Sączu – 12.04.2019

2035

W dniu 12 marca 2019r. na sali odpraw Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się Sprawozdawcza Oddziałowa Konferencja Delegatów NSZZ FSG przy Ka OSG, która zrzesza 378 związkowców. Oprócz zgromadzonych delegatów organizacji w konferencji oddziałowej wzięli również udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Kryspin Żytkowicz.

Zgodnie z § 29 ust.8 pkt. 2 Statutu NSZZ FSG Konferencja Sprawozdawcza odbywa się dwa lata po rozpoczęciu kadencji. Ponadto podczas ostatniego posiedzenia, Zarząd Główny NSZZ FSG podjął uchwałę obligującą Zarządy Oddziałowe do przeprowadzenia Sprawozdawczych Oddziałowych Konferencji Delegatów w okresie kwiecień-czerwiec.

Zgodnie z powyższymi założeniami, Zarząd Oddziałowy w dniu 12 marca w I terminie (10.00), po osiągnięciu kworum przystąpił do realizacji określonego zadania.

Po uroczystym powitaniu gości, Zarządu Oddziałowego oraz delegatów, dokonaliśmy podczas głosowań wyboru prowadzącego konferencję, 2 wiceprzewodniczących, protokolanta oraz przegłosowaliśmy proponowany porządek obrad. Kolejnym etapem Konferencji było sprawozdanie za okres kwiecień 2017 – kwiecień 2019r., które przedstawił w formie prezentacji Przewodniczący Zarządu Oddziałowego kol. Dariusz Żabiński. Podczas wystąpienia Przewodniczącego ZO NSZZ FSG delegaci oraz goście zostali zapoznani: z obecną strukturą Związku, stanami uzwiązkowienia w poszczególnych Organizacjach Terenowych oraz z minioną pracą Zarządu wynikającą ze Statutu Związku.

Kol. Rafał Skraba – Wiceprzewodniczący-skarbnik ZO NSZZ FSG przedstawił zebranym w formie prezentacji sprawozdanie finansowe dot. wydatkowania i wpływów za miniony okres w związku z realizacją uchwał podejmowanych przez Zarząd Oddziałowy.

Kolejnym etapem Konferencji było wystąpienie Wiceprzewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. Józefa Szabli, jako organu kontrolnego z działalności Zarządu Oddziałowego. Dotychczasowe Zarządzanie Organizacją oraz wydatkowaniem środków finansowych na podstawie uchwał określone zostało jako prawidłowe i zgodne ze Statutem NSZZ FSG.

Po 15 minutowej przerwie delegaci Konferencji wraz z gośćmi, mieli możliwość zapoznania się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez Zarząd Oddziałowy trwającą około 30 minut i zawierającą 287 slajdów z czynności (imprez) organizowanych przez ZT i ZO NSZZ FSG na półmetku kadencji.

Szczególnym wydarzeniem, które miało miejsce podczas Konferencji, było uroczyste wręczenie „Medalu za Zasługi dla NSZZ FSG” dla kolegów Tomasza Zięciny (PSG Tarnów) oraz Zbigniewa Krzysztofka (PSG Zakopane). W ten oto sposób Zarząd Główny NSZZ FSG na wniosek Zarządu Oddziałowego wyróżnił naszych kolegów za wielki wkład pracy w działalność NSZZ FSG, tym pięknym i wyjątkowym medalem.

Podczas swojego wystąpienia, Przewodniczący Zarządu Głównego wykorzystując przygotowaną prezentację dotyczącą przepisów mieszkaniowych w Straży Granicznej i innych służbach mundurowych, przedstawił delegatom bieżącą sytuację, omówił działania komisji mieszkaniowej, która funkcjonuje w KGSG. W trakcie wystąpienia poruszone również zostały tematy dotyczące: realizowanych i niezrealizowanych postulatów akcji protestacyjnej, rozliczania nadgodzin, dodatków służbowych i funkcyjnych oraz bieżących spraw, które wynikały z zapytań delegatów.

Na zakończenie konferencji mieliśmy możliwość uwiecznienia swojego udziału na zdjęciu. Zarząd Oddziałowy na potrzeby Konferencji Sprawozdawczej przygotował poczęstunek, pamiątkowe mandaty, długopisy, smycze oraz albumy. Dziękujemy gościom i delegatom za udział w Oddziałowej Konferencji.