w sprawie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy SG a innych funkcjonariuszy służb mundurowych

524

Opinia prawna w sprawie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy SG a innych funkcjonariuszy służb mundurowych

w sprawie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy SG a innych funkcjonariuszy służb mundurowych.pdf