Spotkanie ze związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA

605

W piątek (14 maja br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Głównym tematem rozmowy były propozycje strony związkowej dotyczące artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Odnosi się to przede wszystkim do zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. Związkowcy zaprezentowali postulaty służb w tym zakresie, natomiast MSWiA przedstawiło swoją ocenę sytuacji.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że ministerstwu zależy na tym, aby doświadczeni funkcjonariusze pozostali w służbie. – Dlatego jako resort jesteśmy otwarci na wspólne wypracowanie ze stroną związkową jak najlepszego rozwiązania w tym zakresie – zaznaczył wiceszef MSWiA.

W spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Paweł Borek, zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Kolejne spotkanie ze stroną związkową odbędzie się 25 maja br.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/spotkanie-ze-zwiazkami-zawodowymi-sluzb-mundurowych-mswia2