Spotkanie przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z Dyrektorem Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej

3660

W dniu 05 czerwca 2024 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z Dyrektorem Zarządu Granicznego KG SG płk. SG Arkadiuszem Tywoniukiem,
które dotyczyło planowania służb, etatów, rozliczania nadgodzin i dodatkowego wyposażenia funkcjonariuszy w sprzęt mający wpływ na bezpieczeństwo służby. 

Przedstawiciele NSZZ FSG po raz kolejny zwrócili się z wnioskiem o wprowadzenie stałego systemu planowania służb w placówkach SG III. kat.

NSZZ FSG proponuje wprowadzenie dla funkcjonariuszy pełniących służbę na tzw. ,,zielonej granicy” wprowadzenie systemu polegającego na rozpoczynaniu służb w stałych godzinach tj. np.: 06:00-08:00 oraz 18:00-20:00. NSZZ FSG dopuszcza w sytuacjach tego wymagających dokonania zmiany rozpoczęcia lub zakończenia służb. Jednak ma to być wyjątek a nie stała reguła.

Ponadto przedstawiciele NSZZ FSG wnieśli o pilne wprowadzenie etatowych pomocników dyżurnego operacyjnego placówki III kategorii.

Kolejną omawianą kwestią było planowanie służby w ostatnich tygodniach okresu rozliczeniowego. Przedstawiciele NSZZ FSG zwrócili uwagę na pojawiające się zmniejszanie ilości planowanych służb i udzielanie funkcjonariuszom dni wolnych, co ma wpływ na ilość wypracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowych i wysokość otrzymanej rekompensaty finansowej za nadgodziny.  Mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonariuszy, przedstawiciele NSZZ FSG zawnioskowali o pilne doposażenie funkcjonariuszy w tarcze oraz kaski ochronne.

Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG zadeklarował rekomendowanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej wprowadzenie pilotażowego program planowania służb  w placówkach III kategorii. Pilotaż odbyłby się na odcinku z Ukrainą, w okresie od 15 września do 15 grudnia 2024 roku.
Po otrzymaniu raportów z placówek Komendant Główny SG w tej kwestii podejmie decyzję.

Pan Dyrektor płk SG Arkadiusz Tywoniuk poinformował, że w Biurze Kadr i Szkolenia KG SG trwają prace związane z wprowadzeniem etatowych pomocników dyżurnych operacyjnych.

Jeżeli chodzi o planowanie służby pod koniec okresu rozliczeniowego, Pan Dyrektor poinformował, że na ten cel przeznaczone są oddzielne środki i nie ma przeciwskazań aby funkcjonariusze wypracowywali nadgodziny.

W spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Granicznego KG SG płk. SG Arkadiuszem Tywoniukiem Zarząd Główny NSZZ FSG reprezentowali:

Dariusz Rubach, Krzysztof Wiśniewski, Wojciech Baran oraz Tomasz Skreczko.