Spotkanie w sprawie mundurówki

627

W dniu 15 października 2015 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie w kwestii propozycji rozwiązań w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wzrostu uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2016 roku.
W spotkaniu Komendę Główną Straży Granicznej reprezentowali:

  1. gen. bryg. SG Marek Borkowski- Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
  2. płk SG Mirosław Włodarczyk — Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia KGSG
  3. płk SG dr Zdzisław Solawa — Dyrektor Biura Finansów KGSG

Ze strony KKW NSZZ FSG udział wzięli:

  1. mjr SG Mariusz Tyl — Przewodniczący KKW NSZZ FSG
  2. mjr SG Marcin Kolasa — Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG

Podczas spotkania przedstawiciele KKW NSZZ FSG podtrzymali dotychczasowe stanowisko, że zaproponowana kwota wysokości równoważnika w zamian za umundurowanie określona na poziomie 1295 zł jest nie do zaakceptowania. Zdaniem KKW NSZZ FSG obecnie obowiązująca wysokość równoważnika w zamian za umundurowanie nie powinna ulec zmianie a tym bardziej nie może ona być odmienna niż obowiązująca w innych służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Ustalono, że zostanie powołany wspólny zespół, który przedstawi propozycje w zakresie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
W drugiej części spotkania, w obecności Dyrektora Biura Finansów KGSG reprezentanci KKW NSZZ FSG ponownie przedstawili stanowisko NSZZ FSG, że zaproponowana kwota średniej podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej wynosząca 189,80 zł jest zbyt niska i nie spełnia oczekiwań funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSW. Zdaniem KKW NSZZ FSG tylko równy podział zaproponowanej kwoty przewidzianej na regulację płac od 1 stycznia 2016 roku będzie najsprawiedliwszym i najbardziej oczekiwanym przez zdecydowana większość funkcjonariuszy rozwiązaniem.

informacja 15.10.15 r..pdf