Spotkanie przedstawicieli Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców

136

Z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w dniu 8 lipca 2024 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Kętrzynie, Przemyślu oraz Krośnie Odrzańskim z Zastępcą Komendanta Głównego gen. bryg. SG Grzegorzem Niemcem oraz Dyrektorem Zarządu do Spraw Cudzoziemców KG SG ppłk. SG Pawłem Hołoweńko.

Celem spotkania było przedstawienie bieżącej sytuacji i warunków pełnienia służby w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Główne zagadnienia dotyczyły:

 • problemu braków kadrowych;
 • zwiększonej liczby cudzoziemców osadzonych i konwojowanych;
 • rozdziału Placówki Straży Granicznej ze Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców
  w Białej Podlaskiej;
 • braku możliwości kierowania funkcjonariuszy na niezbędne szkolenia;
 • obowiązkowego kierowanie osadzanych cudzoziemców na badania w celu wykrycia chorób zakaźnych;
 • problemu z dostępem do umundurowania polowego;
 • doposażenia jednostek w sprzęt ochronny: kaski, tarcze;
 • wprowadzenia 24 -godzinnego systemu służb;
 • przeprowadzenia szkoleń ułatwiających kontakt z organizacjami pozarządowymi, aktywistami oraz prawnikami reprezentującymi cudzoziemców;
 • pilnej potrzeby wprowadzenia czynników finansowych motywowania funkcjonariuszy;
 • zwiększenia liczby skierowań na turnusy antystresowe;

Pan gen bryg. SG Grzegorz Niemiec przekazał, że prowadzone są obecnie prace mające na celu rozdział Placówki Straży Granicznej ze Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Ponadto trwają rozmowy o przekazanie niektórych zadań nałożonych na Straż Graniczną do innych instytucji. Planuje się również przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodkach.

Pan Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców KG SG ppłk SG Paweł Hołoweńko poinformował o planowanej we wrześniu br. odprawie, podczas której zostanie przedstawiona propozycja zmiany struktur etatowych w Wydziałach ds. Cudzoziemców, Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Dodał, że oczekuje ze strony ośrodków oraz NSZZ FSG propozycji zmian i wniosków, na których będą mogli bazować.

W spotkaniu z zastępcą Komendanta Głównego SG oraz Dyrektorem Zarządu do Spraw Cudzoziemców KG SG uczestniczyli: ze strony Zarządu do Spraw Cudzoziemców Pani kpt. SG Małgorzata Proszek, w imieniu Zarządu Głównego NSZZ FSG – st.chor.sztab. SG Dariusz Rubach, przedstawiciele Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców z Białej Podlaskiej – st.chor.szt. SG Ernest Sosidko, z Białegostoku – sierż. SG Anna Dulko, z Kętrzyna – sierż. szt. SG Marta Sawicz, z Przemyśla – mjr SG Piotr Pelc, z Krosna Odrzańskiego – mjr SG Marek Radziukiewicz.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele z każdego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

Biuro ZG NSZZ FSG