Sejm rozpatrzył poprawki wniesione przez Senat. Superustawa trafi teraz na biurko Prezydenta RP.

937
Sejm RP

Kilka minut po godzinie 19-tej Sejm RP zakończył rozpatrywanie poprawek wniesionych przez Senat RP do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 544 i 566).

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 544 i 556) przedstawił sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

Następnie w bloku głosowań posłowie procedowali poprawki do ustawy wniesione uchwałą Senatu. Sejm głosował poprawki zgodnie ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. czytaj więcej …

źródło https://nszzp.pl/