Sądy nie miały wątpliwości!

361

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Karny Odwoławczy w dniu 24 maja 2024 r. wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy zaskarżony przez oskarżonego wyrok sądu I instancji.

Tym samym, Przewodniczący NSZZ FSG Marcin Kolasa wygrał toczące się od blisko 5 lat postępowania na drodze cywilnej i karnej: o naruszenie dóbr osobistych, o zniesławienie i znieważenie. Wyroki w obu sprawach są prawomocne. Sądy nie miały wątpliwości, że Przewodniczący Marcin Kolasa był znieważany, pomawiany i że publikowane wpisy były całkowicie bezpodstawne i doszło do naruszenia prawa. Obie sprawy prowadziła, obsługująca NSZZ FSG adw. dr Marta Derlatka.

Biuro ZG NSZZ FSG

Więcej:

https://nszzfsg.pl/przewodniczacy-nszz-fsg-marcin-kolasa-wygral-cywilny-proces-o-ochrone-dobr-osobistych