Rząd nie ma na podwyżki dla służb mundurowych. Ale ci funkcjonariusze będą zarabiać minimum 6000 zł

1884

Rząd podniósł właśnie pensje funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. I to o bardzo znaczącą kwotę. Będą oni teraz zarabiać niemal tak dobrze, jak straż marszałkowska. Przedstawiciele innych służb mundurowych nie kryją oburzenia.

Decyzją rządu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, formacji wyłonionej po likwidacji Biura Ochrony Rządu, otrzymają podwyżkę o 1036 zł. Oznacza to, że będą zarabiać nie mniej niż 6 tys zł.

Ta decyzja oburzyła środowiska służb mundurowych. Jak wyjaśnia Rzeczpospolita do tej pory ich przedstawiciele słyszeli bowiem, że nie ma środków na znaczący wzrost pensji. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych 12 marca zażądała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podwyżki w wysokości 650 zł. Ostatecznie podwyżki w tym sektorze wynosić będą od ok. 75 do 200 zł.

Więcej: http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23522795,rzad-nie-ma-na-podwyzki-dla-sluzb-mundurowych-ale-ci-funkcjonariusze.html