Rozporządzenie w sprawie wzrostu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podpisane.

3760

Z przyjemnością informujemy, ze podjęte przez Zarząd Główny NSZZ FSG działania mające na celu wzrost pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zakończyły się sukcesem.

W dniu 27 grudnia 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota pomocy finansowej wzrosła do wysokości 5538 zł i będzie podlegała corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Biuro ZG NSZZ FSG