ROZPORZĄDZENIE MSWIA PODPISANE I OPUBLIKOWANE. PODWYŻKI W DODATKU ZA STOPNIEŃ W STRAŻY GRANICZNEJ STAJĄ SIĘ FAKTEM!

2958

W dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, zgodnie z którym funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają podwyżki w dodatku za stopień.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej są efektem podpisanego Porozumienia w dniu 24 września 2021 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Czytaj akt prawny:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/364

Biuro ZG NSZZ FSG