Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podpisane!

1275

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002564/O/D20192564.pdf