Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych podpisane.

1936

W związku z tym w przyszłym tygodniu będzie możliwa wypłata funkcjonariuszom SG wyrównania za styczeń 2022 roku.

Biuro ZG NSZZ FSG