Redaktor Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym ,,Pogranicznicy chcą więcej urlopu na szkolenia”

656

Redaktor Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym ,,Pogranicznicy chcą więcej urlopu na szkolenia” pisze o podjętej przez Zarząd Główny NSZZ FSG inicjatywie wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz.U. 2002 r. nr 97 poz. 879 z późn. zm.), mających na celu zmianę przepisów regulujących wymiar zwolnień od zajęć służbowych udzielanych w celu umożliwienia funkcjonariuszom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne poza jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej polegającą na dostosowaniu tego wymiaru do rzeczywistego wymiaru zajęć, w których zobowiązany jest uczestniczyć funkcjonariusz.

Obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej kierowani przez swoich przełożonych na studia muszą dodatkowo korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem limit obowiązkowych zajęć na uczelni jest większy niż wolne zagwarantowane przez obecnie obowiązujące przepisy. czytaj więcej …

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl