Redaktor Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym ,, Mundurowi w kolejce do TK. Będą walczyć o ekwiwalent za niewykorzystany urlop”

1063

Redaktor Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym ,, Mundurowi w kolejce do TK. Będą walczyć o ekwiwalent za niewykorzystany urlop” pisze o podjętej przez Zarząd Główny NSZZ FSG w zakresie zmiany niekorzystnego sposobu obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
– Wcześniejszy wyrok dotyczył tylko ustawy o Policji. W przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej konieczne jest uchylenie niekonstytucyjnego zapisu rozporządzenia dotyczącego właśnie ich. Bez wyroku trybunału funkcjonariusze będą mieli problemy z dochodzeniem swoich praw – wyjaśnia dr Marta Derlatka, adwokat z Warszawy, autorka wniosku do TK w sprawie pograniczników.
Co gorsza, nie wiadomo, kiedy przepisy umożliwiające wykonanie wyroku TK wejdą w życie, bo projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych  ustaw (w tym także przepisów dotyczących pograniczników) spotkał się z krytyką związkowców. Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwraca uwagę, że zgodnie z obecną treścią art. 4 ust. 2 projektu nowe regulacje w sprawie ekwiwalentu będą miały zastosowanie jedynie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejście w życia ustawy. Oznacza to, że osoby, które odeszły ze służby, zanim zaczną obowiązywać nowe przepisy, i które otrzymały już należne świadczenia, nie będą beneficjentami zmiany prawa.
Czytaj Więcej …

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl