Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

455

W dniu 9 czerwca 2020 roku Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.
Porządek obrad
RADY MINISTRÓW
wtorek, 9 czerwca 2020 r., godz. 10:00
1. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (UD66).
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Projekt ustawy to realizacja § 5 Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku zawartego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze związkami zawodowymi służb mundurowych.