W przyszłym tygodniu spotkanie w sprawie podwyżek

465

Z polecenia Ministra Grzegorz Karpińskiego i w związku z planowanym spotkaniem Kierownictwa Resortu w przyszłym tygodniu, w sprawie realizacji podwyżek uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2016 r., Departament Budżetu zwrócił się do Komendanta Straży Granicznej z prośbą o przedstawienie propozycji rozwiązań podwyższenia uposażeń. Propozycje mają zostać przesłane do dnia 16 września 2016 r. W przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2015 projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 ujęto kwotę umożliwiającą podwyższenie uposażeń o 4,61% tj. o 188 zł na 1 etat.

Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl i Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG Marcin Kolasa uczestniczyli gościnnie w spotkaniu, w dniu 15 września, z zespołem Komendanta Głównego Straży Granicznej. Nie zmienia to faktu, że w przedmiotowej sprawie decyzja musi zostać podjęta przez KKW NSZZ FSG w formie uchwały w sprawie rozdysponowania środków na podwyżki na 2016 rok. Należy podkreślić, że KKW NSZZ FSG nadal stoi na stanowisku podtrzymując swoje wcześniejsze żądania o wzroście uposażeń w kwocie 300 zł – równej dla każdego funkcjonariusza SG.