Przewodniczący NSZZ FSG Marcin Kolasa skierował do funkcjonariuszy Straży Granicznej list w wyrazami poparcia dla podejmowanych przez nich działań w ochronie granicy państwowej.

556