w przedmiocie zwolnienia funkcjonariusza z zajęć służbowych na czas niezbędny do wykonywania poza jednostką doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej

631

Opinia prawna w przedmiocie zwolnienia funkcjonariusza z zajęć służbowych na czas niezbędny do wykonywania poza jednostką doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej

2016_12_06_ w przedmiocie zwolnienia funkcjonariusza z zajec sluzbowych na czas niezbedny do wykonania poza jednostka w zwiazku z funkcja.pdf