w przedmiocie zwolnienia funkcjonariusza z zajęć służbowych na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej

503
Opinia Prawna

Opinia Prawna w przedmiocie zwolnienia funkcjonariusza z zajęć służbowych na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej

w przedmiocie zwolnienia funkcjonariusza z zajęć służbowych na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.pdf