w przedmiocie wykładni przepisów dotyczących możliwości zaliczenia do czasu służby funkcjonariusza czasu uczestnictwa w zajęciach odbywających się w ramach studiów na które funkcjonariusz został skierowany

585
Opinia Prawna

Opinia prawna w przedmiocie wykładni przepisów dotyczących możliwości zaliczenia do czasu służby funkcjonariusza czasu uczestnictwa w zajęciach odbywających się w ramach studiów na które funkcjonariusz został skierowany

możliwości zaliczenia do czasu służby funkcjonariusza czasu uczestnictwa w zajęciach odbywających się w ramach studiów na które funkcjonariusz został skierowany.pdf