Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więzienne

1577

W dniu 1 czerwca na portalu RCL ukazał się projekt ( z dnia 28 maja 2020) ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, który dotyczy świadczenia przedemerytalnego, ekwiwalentu za urlop, równoważnika za wyżywienie oraz postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Źródło:://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331004/katalog/12667666#12667666