Projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy przyjęty przez Senat

310

W środę, 8 marca br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. czytaj więcej …

źródło https://www.gov.pl