Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

5047

tekst_projektu_rozporzadzenia.pdf