Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na stronie MSWiA został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, który uwzględnia wniosek zgłoszony przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej o umożliwienie obwinionemu funkcjonariuszowi sporządzania kopii i odpisów akt postępowania. Ponadto zmiana rozporządzenia ma umożliwić powrót do służby funkcjonariuszom zwolnionym za czyn wypełniający jednocześnie znamiona … Czytaj dalej Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej