Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej

915

Na stronie MSWiA został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, który uwzględnia wniosek zgłoszony przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej o umożliwienie obwinionemu funkcjonariuszowi sporządzania kopii i odpisów akt postępowania. Ponadto zmiana rozporządzenia ma umożliwić powrót do służby funkcjonariuszom zwolnionym za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. 

Projekt zmian rozporządzenia – ZG NSZZ FSG

https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-przeprowadzania-postepowania-dyscyplinarnego-wobec-funkcjonariuszy-strazy-granicznej

https://www.infosecurity24.pl/uniewinniony-straznik-graniczny-bedzie-mogl-wrocic-do-sluzby