Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″

2007

29 grudnia 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1238,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html

Informacja o ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”

Celem ustawy jest zaktualizowanie wielkości środków przeznaczonych na uposażenia oraz wydatki relacjonowane funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, ujętych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

Zmiana spowodowana jest zwiększeniem poziomu etatyzacji w służbach mundurowych w latach 2017–2020 łącznie o 2640 etatów. W obowiązującej ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, zostały ustalone w oparciu o liczbę etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Tymczasem liczba etatów w kolejnych latach została zwiększona, co spowodowało konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. uwzględniające dodatkowe etaty. Dostosowanie w tym zakresie ustawy modernizacyjnej jest również niezbędne ze względu na konieczność zachowania spójności z ustawą budżetową.

Dodatkowe wydatki na podwyżki i wydatki relacjonowane wyniosą 22 243 tys. zł i o taką kwotę do 9 208 940 tys. zł. wzrasta ogólna kwota wydatków na realizację Programu, uwzględniona przedmiotową nowelizacją.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.