POSIEDZENIE ZO NSZZ FSG PRZY NOOSG

1599

W dniach 25-26 września 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadodrzańskim OSG w Krośnie Odrzańskim. Po raz pierwszy odbyło się ono poza siedzibą związku, a ciężar organizacji spadł na TOZ przy PSG w Kłodzku, gdzie miało miejsce posiedzenie. Posiedzenie otworzył gospodarz obiektu, Komendant PSG w Kłodzku, mjr SG Piotr Piekarski wraz z Przewodniczącym ZO NSZZ FSG kol. Tomaszem Deszczem. Uczestnikami byli przewodniczący poszczególnych TOZ wchodzących w skład ZO tzn: w Kłodzku, Jeleniej Górze, Wrocławiu-Strachowicach, Legnicy, Zgorzelcu, Tuplicach, Zielonej Górze-Babimoście, Świecku, Kostrzynie n/Odrą, Poznaniu-Ławicy, Kaliszu i Komendy OSG.

Wśród zaproszonych gości byli: Przewodniczącego KKW NSZZ FSG, kol. Mariusz Tyl, Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Śląsko-Małopolskim OSG, kol. Mariusz Wiśniewski, przedstawiciele brokera ubezpieczeniowego EKU w osobach: Prezes Zarządu Pan Piotr Kumięga, Arkadiusz Przybyszewski, Karolina Rudnik, Jacek Rzępołuch, przedstawiciel Generali Jarek a także przedstawiciel firmy CERTUS – Ernest Magda, przedstawiciel PLAY – Adam Janusz oraz przedstawiciele firm zajmujących się ochroną prawną: AVAILO Sp. z o.o. – Agnieszka Kowalik i Joanna Jurczak oraz CDO 24 – Piotr Wideryński.

Komendant mjr SG Piotr Piekarski zaprezentował swoim gościom placówkę wraz z bogato wyposażoną izbą tradycji, wskazując bogatą historię formacji i znaczącą rolę Straży Granicznej w rejonie, zarówno w przeszłości jak również w czasach współczesnych. Wnioskiem nasuwającym się z tej podróży w czasie jest, że pomimo jego upływu, zmieniających się realiów naszego życia, Straż Graniczna jest niezbędnym ogniwem w życiu pogranicza.

Do późnych godzin popołudniowych Zarząd dyskutował o sprawach bieżących takich jak przygotowania do pozwu zbiorowego w sprawie waloryzacji uposażeń, organizacja mistrzostw w piłce halowej o Puchar Przewodniczącego ZO, kandydatury do wyróżnienia Medalem za zasługi dla NSZZ FSG oraz Odznaką SG a także omawiano ustalenia z ostatniego zebrania KKW oraz Komisji Statutowej. Przed uroczystą kolacją kończącą pierwszy dzień zebrania, znaleźliśmy chwilę czasu na atrakcje turystyczne trasy podziemnej Twierdzy Kłodzkiej .

Drugi dzień poświęcony był omówieniu wolnych wniosków i podjęciem uchwał oraz w głównej mierze szkoleniom tematycznym.

Przedstawiciele EKU zaprezentowali najnowszy swój produkt – ubezpieczenie od skutków potrącenia 20% uposażenia na skutek przebywania na zwolnieniu lekarskim, które wzbudziło żywe zainteresowanie zebranych.

Następnie przedstawiona została najnowsza oferta sieci PLAY dla naszych funkcjonariuszy oraz omawiano dotychczasową współpracę. Ciekawie zaprezentowały swoje programy ochrony prawnej firmy AVAILO oraz CDO 24.

Posiedzenie zakończył obiad, po którym rozjechaliśmy się do domów.

W tym miejscu szczególne podziękowania dla Komendanta PSG w Kłodzku mjr SG Piotra Piekarskiego za wkład w zorganizowanie naszego spotkania oraz ciepłe i serdeczne przyjęcie.

Podziękowania także dla Przewodniczącego TOZ przy PSG w Kłodzku Grzegorzowi Bierucie za całokształt oraz kierownikowi internatu Kazimierzowi Przybycieniowi za wspaniałe przygotowanie bazy noclegowej.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadodrzańskim OSG

Tomasz Deszcz.