POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NSZZ FSG PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

693

W dniu 26.X.2021r. w m. Lubań odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 

W trakcie posiedzenia Zarządu odbyła się prezentacja programów ubezpieczeniowych PZU Życie S.A. dedykowanych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników. 

W spotkaniu udział wzięli:

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG, Przedstawiciele Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NOSG w Krośnie Odrzańskim, członkowie Zarządu Oddziałowego i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Brokera WDB S.A. oraz PZU Życie S.A.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący przedstawił informacje wynikające z bieżącej działalności Zarządu oraz plany na przyszłość. 

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja produktów ubezpieczeniowych PZU Życie S.A. dedykowanych dla funkcjonariuszy i pracowników ośrodka. Przedstawiono obecnie obowiązujące warunki grupowego ubezpieczenia na życie PZU Życie S.A. Zaprezentowano także funkcjonowanie platformy moje PZU.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu dziękuje głównemu sponsorowi firmie PZU Życie S.A. za udzielone wsparcie i możliwość zorganizowania szkolenia. Posiedzenie zarządu oddziałowego oraz szkolenie odbyło się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązującego reżimu sanitarnego.

GŁÓWNY SPONSOR

Przewodniczący

Zarządu Oddziałowego

NSZZ FSG przy OSS SG w Lubaniu

Zbigniew Caban