Posiedzenie Rady Federacji ZZSM

484

W dniu 18 maja 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która od 2006 r. skupia związki zawodowe działające w Policji (NSZZ Policjantów), Straży Granicznej (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Służbie Więziennej (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), Państwowej Straży Pożarnej (ZZS „Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (ZZZSCRP).
W czasie posiedzenia najwyższe władze Federacji dokonały wyboru Przewodniczącego, którym został kol. Krzysztof Oleksak – ZZS „Florian”.
Członkowie Rady w swoich wystąpieniach podziękowali poprzedniemu przewodniczącemu – kol. Rafałowi Jankowskiemu za kierowanie Federacją w minionej kadencji.
Przewodniczący Krzysztof Oleksak w swoim wystąpieniu omówił główne zadania jakie w najbliższym czasie stoją przed Federacją oraz kierunki działań, które wymagają podjęcia.