Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

539

26 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczące rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876). Posiedzeniu przewodniczył Arkadiusz Czartoryski przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
W posiedzeniu Komisji wziął udział sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z poszczególnych służb mundurowych, w tym przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa”.

Retransmisja z Posiedzenia Komisji