POSIEDZENIE FEDERACJI ZZ SM WOJ. LUBELSKIEGO

662

5 marca 2020 r. Przewodniczący ZW Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego Artur Garbacz zwołał posiedzenie Prezydium na którym obecni byli Przewodniczący poszczególnych formacji wraz z wiceprzewodniczącymi.

Głównymi tematami posiedzenia była realizacja kolejnych punktów porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. w służbach – min. realizacja postulatu w sprawie art. 15a, sposoby obliczenia i wypłata podwyżek w służbach a także szeroko rozumiana sytuacja kadrowa, warunki współpracy ze stroną służbową oraz wiele innych bardzo ważnych spraw nurtujących środowiska służb mundurowych.

Prezydium ZW FZZ SM obradowało w składzie: Artur Garbacz – NSZZ Policjantów, Lech Skibicki – NSZZ FSG, Waldemar Bałkowiec ZZ Strażaków „Florian”, Andrzej Mazurek – NSZZ FiPW oraz Krzysztof Palczewski – Celnicy PL. a także wiceprzewodniczący w/w związków.

Wśród zaproszonych gości byli: Aleksander Fit – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku zawodowego Pracowników Ochrony oraz Krzysztof Kołodziejczak – dyrektor Seris Konsalnet.

Federacja podjęła min. uchwały w sprawie wspólnego wyjazdu na teren Ukrainy celem kontynuowania opieki nad grobami poległych w II RP policjantów i funkcjonariuszy KOP (dziś SG) a także w sprawie zorganizowania meczu piłkarskiego pomiędzy służbami mundurowymi w ramach dalszej konsolidacji środowiska.

Biuro ZW

źródło: https://nszzp.pl/aktualnosci/posiedzenie-zw-federacji-zz-sm-woj-lubelskiego/