Posiedzenia podzespołu ds. służb mundurowych

574

W dniu 8 września 2016 r., o godz. 11:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A , ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbędzie się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o przyjętych zasadach funkcjonowania prac podzespołu ds. służb mundurowych przy Zespole Problemowym ds. usług publicznych.
 3. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat
  1. liczby funkcjonariuszy;
  2. wykonywanych zadań;
  3. nadgodzin i sposobu rozliczenia;
  4. nagród, wyróżnień.
 1. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat art. 15 „a”.
 2. Dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot itp. (dwie ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).
 3. Sprawy różne.