Porozumienie o powołaniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego

590

W dniu wczorajszym w Lublinie przedstawiciele związków zawodowych lubelskich służb mundurowych t.j. Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej oraz Służby Celno Skarbowej podpisali porozumienie skutkujące utworzeniem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego. Gratulujemy kolegom związkowcom zaangażowania w prace ku poprawie jakości i funkcjonowania Służb Mundurowych oraz obronę zawodowych interesów funkcjonariuszy.

Zebrani wybrali kolegę Artura Garbacza na Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego. Artur Garbacz jest Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Wiceprzewodniczącym Federacji został wybrany Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie kolega Lech Skibicki

Poniżej link do strony Federacji :
https://www.facebook.com/FZZSM