Poparcie akcji protestacyjnej przez Związki Zawodowe Służby Celnej

671

Mając na uwadze dążenie Związków Zawodowych działających w Służbie Celnej do objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku sygn. akt K39/13, zapewnienia stabilnych warunków pełnienia służby, wyrównania warunków służby w Służbie Celnej w stosunku do pozostałych służb mundurowych, w tym realnego wzrostu uposażenia, Zarząd Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP popiera postulaty oraz formy wyrażania protestu przez Komitet Protestacyjny Federacji Służb Mundurowych i deklaruje czynny udział w pikiecie planowanej w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku.

ZZZSC.0101.18.2015 Federacja Służb Mundurowych poparcie akcji protestacyjnej.pdf