Poparcie Akcji Protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze strony organizacji związkowych administracji rządowej i pracowników MSWiA

1237

Poparcie Akcji Protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze strony organizacji związkowych administracji rządowej i pracowników MSWiA

KZOZZPAR.pdf