Poparcie Akcji Protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze strony organizacji związkowych administracji rządowej i pracowników MSWiA

941

Poparcie Akcji Protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze strony organizacji związkowych administracji rządowej i pracowników MSWiA

KZOZZPAR.pdf