Polska straż graniczna ze wsparciem z funduszy norweskich

493

Fundusze norweskie przeznaczyły 10 mln € na wzmacnianie współpracy w obszarze Schengen oraz na zwalczanie przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Strzegąc najdłuższej lądowej granicy Unii Europejskiej, polskie organy ścigania mają do czynienia z wieloma wyzwaniami, w tym przemytem, handlem ludźmi i innymi rodzajami przestępczości zorganizowanej. Według Europolu, Polska pozostaje wciąż obszarem tranzytu nielegalnych towarów w Europie i bazą dla wielu grup przestępczych o zasięgu międzynarodowym.

Źródło: Ambasada Norwegii