Polska oferuje pomoc humanitarną imigrantom przebywającym na terytorium Białorusi

271

Obserwując z troską trudną sytuację dotyczącą grupy imigrantów przebywających na terytorium Białorusi, kierując się względami humanitarnymi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP skierowało dzisiaj do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś notę dyplomatyczną, deklarując gotowość do udzielenia na miejscu pomocy rzeczowej.


źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-oferuje-pomoc-humanitarna-imigrantom-przebywajacym-na-terytorium-bialorusi