Podziękowania

7797

Przewodniczący KKW NSZZ FSG składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom dzisiejszej pikiety i osobom pełniącym wartę w Miasteczku Mundurowym, za czynny udział w walce o nasze prawa.