Podziękowania przewodniczącego ZG NSZZ FSG za udział w manifestacji.

1132

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej i własnym, pragnę serdecznie podziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej za tak liczny udział w manifestacji zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W historii NSZZ FSG, jeszcze nigdy tylu funkcjonariuszy Straży Granicznej zrzeszonych w NSZZ FSG nie pokazało swojego niezadowolenia, a jednocześnie determinacji w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.

Nie zgadzamy się na waloryzację uposażeń funkcjonariuszy na poziomie niższym niż realny poziom inflacji i wprowadzenia jej od 1 marca 2023 roku. Nie ma naszej zgody na dzielenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, na tych z zewnętrznej i wewnętrznej granicy. Granica jest jedna i jedna jest Straż Graniczna. Dlatego żądamy przywrócenia dodatku granicznego dla wszystkich funkcjonariuszy chroniących granic Naszej Ojczyzny! Pamiętamy także o tych, których ten dodatek nie obejmie. Będziemy dążyć do wprowadzenia dla nich satysfakcjonujących rozwiązań finansowych.

W tych trudnych i niebezpiecznych czasach nie można nie doceniać służb mundurowych i nie można na nich oszczędzać. Nie ma lepszej i skuteczniejszej ochrony granic niż dobrze wynagradzani funkcjonariusze Straży Granicznej! Za Wasze zaangażowanie i służbę, wyższe uposażenia Wam się po prostu należą!

Wierzę, że prowadząc dialog z MSWiA jesteśmy w stanie wypracować korzystne dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej porozumienie.

Serdecznie Wam wszystkim jeszcze raz dziękuję!

W jedności siła!

Ze związkowym pozdrowieniem
Marcin Kolasa

Przewodniczący NSZZ FSG