Podziękowania dla Zarządu Głównego NSZZ FSG

910

Ten i inne znane przypadki ewidentnie pokazują jak ważne jest wsparcie i udzielenie pomocy  funkcjonariuszom w trakcie postępowań sądowych i prokuratorskich. Tym bardziej gdy toczą się one w związku z pełnieniem służby i realizacją ustawowych zadań.

Funkcjonariusze muszą mieć przekonanie, że oni i ich rodziny nie są sami w takich sytuacjach. W szczególności gdy ich brak winy nie budzi wątpliwości a strona przeciwna korzysta ze wsparcia m.in. organizacji pozarządowych. Przebieg proces pokazał także jaką ważną rolę odgrywa sfinansowany przez NSZZ FSG pełnomocnik reprezentujący funkcjonariuszy. Obecnie faktyczną ochronę prawną funkcjonariuszom Straży Granicznej może zapewnić NSZZ FSG poprzez Radę Funduszu Prawnego.