Placówka SG w Kłodzku otrzymała proporzec

1564

„(…)Od 13 czerwca 2014 roku  Placówka Straży Granicznej w Kłodzku może szczycić się własnym proporcem.
W piątek trzynastego, o godzinie 13.00 (biorąc ten fakt za dobrą wróżbę), podczas uroczystości na placu przy moście Św. Jana w Kłodzku, płk SG Andrzej Kamiński, komendant NoOSG, odebrał proporzec z rąk senatora Stanisława Jurcewicza.
Podczas apelu uroczyście poświęcono proporzec, wbito gwoździe w drzewiec proporca oraz złożono wpisy do księgi pamiątkowej. Płk SG Andrzej Kamiński zaznaczył, że fakt ufundowania proporca stanowi wyraz najwyższego społecznego uznania dla działań formacji w tym regionie. Wyraża też zaufanie mieszkańców do funkcjonariuszy SG, którzy służą i dbają o ich bezpieczeństwo.

Kpt. SG Piotr Piekarski, komendant Placówki SG w Kłodzku podkreślił, że wręczenie weksylium odbiera „jako dowód wdzięczności, a przede wszystkim jako podkreślenie nierozerwalnego związku Straży Granicznej z Ziemią Kłodzką”. Za życzliwość, wsparcie i zaangażowanie podziękował parlamentarzystom oraz władzom samorządowym.
Idea stworzenia i ufundowania kłodzkiej placówce proporca powstała na początku 2014r, dlatego też zawiązano Społeczny Komitet na rzecz ufundowania proporca i rozpoczęto publiczną zbiórkę pieniędzy. Całe przedsięwzięcie nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób – parlamentarzystów z Ziemi Kłodzkiej, lokalnych samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych na co dzień współpracujących ze Strażą Graniczną oraz wszystkich innych osób wspierających inicjatywę nadania weksylium. Szczególne podziękowania należą się również Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Proporzec wykonały kłodzkie Mniszki Klaryski od Wiecznej Adoracji. Na awersie znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwa jednostki, a na rewersie – logo SG,herby powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego oraz miasta Kłodzka.
Dzisiejszą uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Kamiennego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. W uroczystym apelu udział wzięli przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, a także przedstawiciele polskich służb mundurowych czeskiej policji granicznej, a także mieszkańcy Kłodzka i młodzież szkolna.(…)”