Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3870

Skan Pisma : 2018_09_26_pismo_do_MSWiA.pdf