Pismo do Pani Premier

827

W związku z opublikowanym w dniu 18 stycznia 2016 r. przez portal gazeta.pl artykułem pt.: ,,Emerytury mundurowych”, w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej, zwracam się z prośbą o udzielenie w trybie pilnym informacji czy Rząd planuje dokonać zmiany systemu emerytalnego służb mundurowych poprzez pozbawienie funkcjonariuszy pracujących w warunkach niezagrażających życiu i zdrowiu ,,wszelkich przywilejów emerytalnych” w kierunku zgodnym z ustaleniami tzw. przeglądu emerytalnego ZUS opisanym w ww. tekście. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwraca uwagę, że pojawiające się po raz kolejny informacje dotyczące zmiany systemu emerytalnego służb mundurowych negatywnie wpływają na emocje oraz atmosferę w służbach. Ich skutkiem mogą być kolejne masowe odejścia ze służby doświadczonych i profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Służby mundurowe swoją postawą niejednokrotnie już udowodniły m.in. podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, że wszelkie środki związane z ich stabilnym i spokojnym funkcjonowaniem zwracają się w sposób niewymierny dla państwa i społeczeństwa.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ostatnich latach dokonano już istotnej zmiany w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym służb mundurowych. Obecnie osoby przyjęte po 1 stycznia 2013 roku uzyskują pierwsze uprawnienia emerytalne dopiero wtedy, kiedy osiągną 55 lat życia i 25 lat stażu służby. W ocenie Federacji ZZ SM wprowadzone przepisy oraz obecny poziom uposażeń mają negatywny wpływ na decyzje podejmowane przez młode pokolenie o podjęciu służby w policji, straży granicznej, straży pożarnej i służbie więziennej. Z uwagi na znaczenia przedmiotowej kwestii dla funkcjonariuszy służb mundurowych i stan bezpieczeństwa państwa, zwracam się do Pani Premier o pisemne odniesienie się do przedstawionego problemu.

2017-01-19-KPRM-FederacjaZZSM-Zapytanie-Emeryt.pdf