Pismo do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

705

W związku z podjętą przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uchwałą nr 58/IX/2016 roku, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o zmianę przepisów dotyczących mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
Zdaniem ZG NSZZ FSG mianowanie na stopień chorążego w Straży Granicznej powinno odbywać się bez wymaganego ukończenia szkoły chorążych. Uzależnione powinno być tylko od pozytywnej opinii służbowej, posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska służbowego.
Uwzględnienie proponowanego wniosku pozwoli zapoczątkować realizację tzw. „ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza SG”, w której premiowane zaangażowanie funkcjonariuszy i okres służby. Ponadto wpłynie pozytywnie na aspekt zmniejszenia nadgodzin w służbie wynikających między innymi z tytułu przebywania funkcjonariusza na wymaganym szkoleniu oraz będzie zbieżne z przepisami obowiązującymi innych funkcjonariuszy podległych MSWiA

pismo 115.pdf