Pismo do Komendanta Głównego w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SG

509

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie projektu z dnia 30 maja 2017 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, informuję że NSZZ FSG podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 14 czerwca 2017 roku o konieczności powołania zespołu, który dokonałby oceny obecnie obowiązującego rozporządzenia i opracował kompleksowe rozwiązanie, które dotyczyć będzie wszystkich funkcjonariuszy SG i ich specjalności.

Jednocześnie informuję, że NSZZ FSG podziela wyrażony pogląd o braku konkurencyjnych wynagrodzeń funkcjonariuszy pionu lotnictwa Straży Granicznej w stosunku do personelu lotniczego Policji i Wojska Polskiego. Zdaniem NSZZ FSG problem ten nie dotyczy jedynie pionu lotnictwa Straży Granicznej a ma zastosowanie do wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Obecny poziom uposażeń jak i system podziału dodatków do uposażenia w Straży Granicznej powoduje, że wynagrodzenia w Straż Graniczna przestały być konkurencyjne i atrakcyjne, względem obowiązujących w tym zakresie wysokości w Wojsku Polskim i innych służbach. Negatywną konsekwencją braku wzrostu wynagrodzeń może być odchodzenie ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i brak zainteresowania wstępowania w szeregi SG przez potencjalnych nowych zainteresowanych służbą w SG.

W ocenie NSZZ FSG opracowane przez Zespół unormowania w obszarze płacowym dotyczące pionu lotnictwa nie gwarantują utrzymania właściwego poziomu zatrudnienia personelu lotniczego w ochronie granicy państwowej.

W załączeniu przedstawiam opinię opracowaną przez Zespół ds. lotnictwa przy ZG NSZZ FSG w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

pismo_KGSG_rozp_Scan_20170714_083656.pdf stanowisko_lotnictwo_Scan_20170714_084014.pdf