Pismo do Komendanta Głównego SG

4269

W związku z przegłosowaniem w dniu dzisiejszym przez Sejm RP Rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej składa wniosek o powołanie zespołu służbowo związkowego, którego celem byłoby opracowanie propozycji podziału kwot na wzrost uposażeń funkcjonariuszy na rok 2017 zawartych w w/w dokumencie. Prace zespołu pozwolą na dokonanie analizy dotychczas funkcjonującego systemu wynagradzania funkcjonariuszy oraz usprawnią prace związane z potrzebą zmian przepisów i zasad wdrożenia wysokości podwyżek w życie.