Pismo do KGSG w sprawie zmiany zarządzenia nr 39

698

W imieniu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o wyrażenie zgody na zmianę przepisów Zarządzenia Nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej i umożliwienie nieodpłatnego przekazania opiekunowi psa służbowego wyposażenia specjalnego służącego do obsługi psa w przypadku wycofania psa ze służby w postaci:

  • obroży;
  • smyczy;
  • kagańca;
  • miski;
  • gryzaka;
  • posłania,
  • przyrządów do pielęgnacji psa.

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. osoba przejmująca opiekę nad psem służbowym wycofanym ze służby jest pozbawiona podstawowego wyposażenia służącego do pielęgnacji oraz sprawowania opieki nad psem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, takich jak (obroża, smycz, kaganiec). Praktyka wskazuje, że zdane wyposażenie przez przewodnika psa służbowego nie jest już wykorzystywane w służbie i zostaje poddane wybrakowaniu.

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli efektywnie wykorzystywać sprzęt służący do opieki nad psem oraz ułatwi opiekę nad psem przez osoby, które się na to zdecydowały. Warto zauważyć, że to byli przewodnicy psów służbowych decydują się na dalszą opiekę nad psem z którym wspólnie pełnili służbę w Straży Granicznej.

Należy podkreślić, że zmiany w przepisach będą też pozytywnie oddziaływały na wizerunek Straży Granicznej, która nie będzie pozbawiać „emerytowanych” psów przysłowiowej ,,miski” i rzeczywistego podziękowania za czas służby.

pismow sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39.pdf