Pismo dotyczące decyzji o uruchomieniu środków finansowych będących w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych SG

535

W związku brakiem jednoznacznego stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w kwestii decyzji o uruchomieniu środków finansowych będących w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych SG i kierowników komórek organizacyjnych KGSG z tytułu zbliżającej się 25 rocznicy powstania Straży Granicznej, w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnoszę o niezwłoczne wydanie takiej decyzji.

Zdaniem NSZZ FSG 25 rocznica powstania Straży Granicznej jest odpowiednim momentem i okazją do docenienia służby pełnionej przez wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zgodnie z oczekiwaniami funkcjonariuszy nagrody powinny być przyznane w równych kwotach i objąć jak największą ich grupę, w ramach przewidzianych na ten cel środków.

Decyzja i podział nagród funkcjonariuszy przyznanych w 25 rocznicę powstania formacji nie może być tylko i wyłącznie determinowany wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli na temat ,,Funkcjonowania systemów motywacyjnych w formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w Komendzie Głównej Straży Granicznej” w zakresie materialnej funkcji motywowania. Zdaniem NSZZ FSG najważniejszym czynnikiem jest codzienna, pełna zaangażowania i determinacji służba, która nie zawsze ma realny wymiar w postaci ilości ujawnionych i zatrzymanych osób lub towarów.

Propozycja podziału nagród w oparciu o motywacyjny charakter nie powinna mieć miejsca w sytuacji tak doniosłej i ważnej rocznicy jaką jest 25 rocznica powstania Straży Granicznej. Konsekwencją jej zastosowania będzie zróżnicowanie i podział funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W ocenie NSZZ FSG wyrażenie przez Pana Komendanta zgody na zaproponowany podział środków i ich uruchomienie, będzie najsprawiedliwszym i najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem przez funkcjonariuszy w związku ze zbliżającą się 25 rocznicą powstania Straży Granicznej.

Jednocześnie chce zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 27 ust. 3. Ustawy o związkach zawodowych kierownik jednostki organizacyjnej SG jest zobowiązany do ustalania z reprezentantami Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG regulaminów nagród i zasad wynagradzania.