Pamięci poległych obrońców granic

439

3 listopada Oficer Łącznikowy Straży Granicznej w Mińsku ppłk SG Marek Gierasimiuk wraz z Zastępcą Ambasadora Marcinem Wojciechowskim oraz Attache Obrony w Ambasadzie RP w Mińsku wziął udział w uroczystym poświęceniu pomnika (nagrobka) Nieznanego Żołnierza ze Strażnicy KOP Karolino.
W uroczystości na cmentarzu w Onoszkach uczestniczyła miejscowa ludność, w tym również bliscy osób, pamiętających wydarzenia 17 września 1939 roku. Uroczystość zakończyła się złożeniem biało-czerwonych wiązanek. 
Projekt, który ocalił od zapomnienia jedno z wielu miejsc związanych z historią naszej formacji na terytorium obecnej Białorusi, finansowo wsparł Zarząd Główny NSZZ FSG. 


Tego samego dnia polscy dyplomaci uczestniczyli w uroczystości poświęcenia wyremontowanego z polskich funduszy cmentarza wojskowego w Dołhinowie. Ponieważ pochowani tutaj zostali również żołnierze niemieccy i rosyjscy, udział w niej wziął również Zastępca Ambasadora Ambasady RFN w Mińsku. Po wspólnej ekumenicznej modlitwie złożone zostały wiązanki oddające hołd pochowanym żołnierzom wszystkich narodowości.
zdj.: Ambasada RP w Mińsku